TATA AUTOCOMP COMPLETES ACQUISITION OF TITANX ENGINE COOLING

Gothenburg/Pune, Jan 02nd, 2017: In line with its strategy of expanding globally and fortifying presence in the Cooling and Emission Control segments, Tata AutoComp Systems Limited, a leading auto-component conglomerate, today announced completion of the acquisition of TitanX – a leading global engine cooling supplier.

Speaking on the occasion, Mr. Praveen Kadle – Chairman, Tata AutoComp Systems Limited said: “With the successful acquisition of TitanX, we look forward to leverage TitanX’s global presence that fits well into our well-defined global growth strategy. The acquisition further reiterates our commitment in delivering solutions that will cater to the changing needs of global customers. Offering improved products and services are our strength and we are confident that this acquisition will further help provide world-class products and services for the automotive industry.”

Mr. Ajay Tandon, MD & CEO, Tata AutoComp Systems Limited added: “The acquisition of TitanX will help further strengthen and enhance our offering to our commercial vehicle customers outside India. Through the acquisition of TitanX we will have the scale, portfolio and resources necessary to usher in a new era of innovative products and solutions for our global customers. In India, we have Tata Toyo Radiator Limited, a Joint Venture with TRAD, Japan, which will continue to serve its customers in India.”

Mr. Stefan Nordstrom, CEO TitanX said: “We are eager to start work with our new owner, Tata AutoComp Systems Limited and are confident that their long-term strategic view will enable us to take the next steps in our growth strategy. We are committed to further strengthen our role as global partners of advanced powertrain cooling solutions to our customers.”

Geographically spread across North America, South America, Europe, and China with sales of approximately USD 200 million, TitanX is an engine and powertrain cooling solutions provider as well as a principal supplier to the Commercial Vehicle industry. TitanX was previously owned by EQT Opportunity and Fouriertransform.

Sellers were advised by BDA Partners and Tata AutoComp was advised by Tata Capital Investment Banking.

About Tata AutoComp Systems Limited

Tata AutoComp Systems Limited (Tata AutoComp), promoted by the Tata Group, provides products and services to the Indian and Global automotive OEMs as well as Tier 1 suppliers. Tata AutoComp has own capabilities in Automotive Interior & Exterior Plastics, Composites, Sheet Metal Stampings as well as Engineering and Supply Chain. Tata AutoComp has 7 joint ventures in partnership with leading companies from the Global Auto Component Industry through which it manufactures and markets automotive components and systems like engine cooling solutions, automotive batteries, rear view mirrors, command systems, HVAC, exhaust and emission control systems, seating systems and electronic solutions for passenger and commercial vehicles as well as suspensions for heavy commercial vehicles. Tata AutoComp has 33 manufacturing facilities spread across India including two in China.

About TitanX

TitanX is a world leading supplier of powertrain cooling solutions for commercial vehicles and the company serves most of the western world’s OEMs, including Volvo, Scania, Daimler, and Iveco. TitanX has manufacturing plants in Sweden, USA, Mexico, Brazil, and China.

About EQT

EQT is a leading global private equity group in Europe with approximately EUR 30 billion in raised capital. EQT has portfolio companies in Europe, Asia, and the US with total sales of more than EUR 15 billion and approximately 100,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence, and market leadership.
For further information, please visit www.eqt.se

About Fouriertransform

Fouriertransform is a Swedish state-owned venture capital company, with the strategy to invest capital and be an active owner in companies in the manufacturing industry that have innovative and commercially viable products. The company, which has a total investment portfolio of 3 billion SEK, is an owner that provides expertise, networks and sound ownership governance to help its portfolio companies achieve their full potential. For further information, please visit www.fouriertransform.se.

For more information, please contact:
Mr. Shvetal Diwanji
Vice President Corporate Communications
Tata AutoComp Systems Limited
Ph: +91-20-66085119
Mob: +91- 9604400266
shvetal.diwanji@tacogroup.com

Mr. Stefan Nordström,
CEO
TitanX
Tel: + 46 31 727 69 50

Ms. Tatiana Temm,
Director Group Communications
TitanX
Tel: +46 735 42 11 51,
tatiana.temm@titanx.com

TATA AUTOCOMP SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV TITANX ENGINE COOLING

Göteborg/Pune, 2 januari 2017: I linje med sin strategi att expandera globalt och växa inom segmenten för kylning och utsläppskontroll, meddelade idag Tata Autocomp Systems Limited, ett ledande konglomerat inom fordonskomponenter, slutförandet av förvärvet av TitanX Engine Cooling – en ledande global leverantör av motor och drivlinekylning.

Praveen Kadle, ordförande i Tata Autocomp Systems Limited sade: “Genom det framgångsrika förvärvet av TitanX ser vi fram emot att dra nytta av TitanX globala närvaro som passar väl in i vår väldefinierade global tillväxtstrategi. Förvärvet förstärker vårt engagemang i att leverera lösningar som tillgodoser de nya behoven hos globala kunder. Att erbjuda förbättrade produkter och tjänster är vår styrka och vi är övertygade om att detta förvärv ytterligare bidrar till att ge fordonsindustrin produkter och tjänster i världsklass. ”

Ajay Tandon, VD & CEO, Tata Autocomp Systems Limited tillade: “Förvärvet av TitanX bidrar till att ytterligare stärka och förbättra erbjudandet till våra kommersiella fordonskunder utanför Indien. Genom förvärvet av TitanX får vi den storlek, produktportfölj och de resurser som krävs för att starta en ny era av innovativa produkter och lösningar för våra globala kunder. I Indien har vi Tata Toyo Radiator Limited, ett joint venture med TRAD i Japan, som kommer att fortsätta att betjäna sina kunder i Indien. ”

Stefan Nordström, VD TitanX sade: ”Vi är angelägna om att börja arbeta med våra nya ägare, förvissade om att deras långsiktiga affärsperspektiv gör det möjligt för oss att ta nästa steg i vår tillväxtstrategi. Tata AutoComp ger oss möjligheter att stärka vår roll som en global partner inom avancerade kylsystem för drivlinor till våra kunder.”

Med en geografisk spridning över Nordamerika, Sydamerika, Europa och Kina och en omsättning på 1,6 miljarder kronor, är TitanX en huvudleverantör av motor- och drivlinekylningslösningar till den kommersiella fordonsindustrin. TitanX har tidigare ägt av EQT Opportunity och Fouriertransform.

BDA Partners var rådgivare till säljarna och Tata Capital Investment Banking var rådgivare till Tata AutoComp.

Om Tata AutoComp

Tata AutoComp Systems Limited (Tata AutoComp), del av Tata Group, erbjuder produkter och tjänster till indiska och globala fordonstillverkare liksom de främsta leverantörerna. Tata AutoComp har egen verksamhet inom interiöra och exteriöra plastkomponenter för fordon, kompositmaterial, pressning av tunnplåt liksom inom konstruktion och leverantörsled. Tata AutoComp har sju samägda bolag i partnerskap med ledande bolag från den globala bilkomponentindustrin med produktion och marknadsföring av fordonskomponenter och system såsom kylningslösningar, fordonsbatterier, backspeglar, ledningssystem, HVAC, utsläpps- och emissionskontrollsystem för passagerar- och kommersiella fordon liksom sittsystem och fjädringar för tunga kommersiella fordon. Tata AutoComp har 31 produktionsanläggningar i Indien och två i Kina. www.tacogroup.com.

Om TitanX

TitanX är en av världens ledande leverantörer av drivlinekylning för kommersiella fordon. Bolaget levererar till en stor del av västvärldens fordonstillverkare, såsom Volvo Trucks, Scania, Daimler och Iveco. TitanX har en årlig omsättning om 1,6 miljarder och tillverkning i Sverige, USA, Mexiko, Brasilien och Kina.
www.titanx.com

Om EQT

EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 30 miljarder euro i rest kapital. EQT har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 15 miljarder euro och 100 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position.
www.eqt.se

Om Fouriertransform

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. För mer information, vänligen se www.fouriertransform.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mr Shvetal Diwanji, Kommunikationsdirektör Tata Autocomp Systems Limited
Telefon: + 91-20-66085119
Mobil: + 91- 9604400266
shvetal.diwanji@tacogroup.com

För mer information om TitanX:
Stefan Nordström, vd, TitanX
Tel: + 46 31 727 69 50

Tatiana Temm, Director Group Communications
Tel: +46 735 42 11 51
tatiana.temm@titanx.com